Ερπετά - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Ερπετά

 
 

Τα ερπετά που απαντώνται στην Κύπρο κατατάσσονται σε τρεις διακριτές ομάδες: χελώνες (3), σαύρες (11) και φίδια (8).

Σημειώστε ότι:

  • Η ονοματολογία και ο κατάλογος των ερπετών είναι σύμφωνη με την ιστοσελίδα www.reptile-database.org, νεώτερες δημοσιέυσεις και το βιβλίο 'The Amphibians and Reptiles of Cyprus' (Baier et al. 2009)

  • Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (4 συνολικά είδη).


Χελώνες (Cheloniidae)

Chelonia mydas Linnaeus *
Caretta caretta Linnaeus *

Χελώνες (Geoemydidae)

Mauremys rivulata Valenciennes

Σαύρες (Agamidae)

Laudakia stellio cypriaca Daan

Σαύρες (Chamaeleonidae)

Chamaeleo chamaeleon rectistricta Bottger

 

Φίδια (Natricinae)

Natrix natrix cypriaca Hecht *

Φίδια (Typhlopidae)

Typhlops vermicularis Merrem

 
 
Back to content | Back to main menu