Θηλαστικά - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Θηλαστικά

 
 

Τα θηλαστικά που απαντώνται στο νησί περιλαμβάνουν 12 είδη χερσαίων θηλαστικών, 19 είδη νυχτερίδων, 4 είδη δελφινιών και 1 είδος φώκιας.

Σημειώστε ότι:

  • Η ονοματολογία και ο κατάλογος των θηλαστικών είναι σύμφωνη με την ιστοσελίδα www.planet-mammiferes.org, έγκυρες επιστημονικές δημοσιεύσεις και προσωπική επικοινωνία με αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Δασών

  • Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (2 συνολικά είδη).


Αλεπού (Canidae)

Vulpes vulpes indutus Miller

Αγρινό (Bovidae)

Ovis gmelini ophion Blyth

Γαΐδαρος (Equidae)

Equus asinus Linnaeus

Δελφίνια (Delphinidae)

Delphinus delphis Linnaeus
Stenella coeruleoalba Mayen
Steno bredanensis Lesson
Tursiops truncatus Montagu *

Φώκια (Phocidae)

Monachus monachus Hermann *

Νυκτερίδες (Pteropodidae)

Rousettus aegyptiacus E. Geoffroy

Νυκτερίδες (Rhinolophidae)

Rhinolophus blasii Peters
Rhinolophus euryale Blasius
Rhinolophus ferrumequinum Schreber
Rhinolophus hipposideros Bechstein

Λαγός (Leporidae)

Lepus europaeus cyprius Barrett-Hamilton

Τρωκτικά (Muridae)

Acomys nesiotes Bate
Mus cypriacus Cucchi, Orth, Auffray, Renaud, Fabre, Catalan, Hadjisterkotis, Bonhomme & Vigne
Mus musculus Linnaeus
Rattus norvegicus Berkenhout
Rattus rattus Linnaeus

 

Εντομοφάγα (Erinaceidae)

Hemiechinus auritus dorotheae Spitzenberger

Εντομοφάγα (Soricidae)

Crocidura russula cypria Bate
Suncus etruscus Savi

Νυκτερίδες (Vespertilionidae)

Eptesicus anatolicus Felten
Eptesicus serotinus Schreber
Hipsugo savvii Bonaparte

Miniopterus schreibersii Kuhl
Myotis blythii Tomes
Myotis emarginatus Geoffroy
Myotis nattereri Kuhl
Nyctalus lasiopterus Schreber
Nyctalus leisleri Kuhl
Pipistrellus kuhlii
Kuhl
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus cyprius
Plecotus kolombatovici
Dulic

Νυκτερίδες (Molossidae)

Tadarida teniotis Rafinesque

 
Back to content | Back to main menu