Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

 
 
 
 
 

Καλωσορίσατε στο Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου.

Βασικός σκοπός του Μουσείου είναι η παροχή έγκυρης πληροφορίας και ενημέρωσης γύρω από τα θέματα της βιοποικιλότητας στο νησί. Η ιστοσελίδα εμπλουτίζεται συνεχώς και ενημερώνεται διαρκώς γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ονοματολογίας και κατάταξης των ειδών, όπως αυτές ανακοινώνονται σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  

Υποστηρικτές


Το Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου επιδιώκει, μέσα από φωτογραφίες, να παρουσιάσει τα σημαντικότερα στοιχεία χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται στην Κύπρο. Παρέχει επίσης πληροφορίες γύρω από τους κινδύνους που απειλούν τη βιοποικιλότητα της Κύπρου, το καθεστώς προστασίας και την κατάσταση διατήρησης φυτών, ζώων και οικοτόπων. Αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για σκοπούς ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας.Η προσπάθεια για τη δημιουργία του Μουσείου από τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick ξεκίνησε μέσα από το πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς» (3E project), το οποίο αποτέλεσε μέρος της γενικότερης προσπάθειας για προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Κύπρο. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα τη Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (Απρίλιος 2007 – Απρίλιος 2008).

Αναφορές σε στοιχεία που παρέχονται από τις σελίδες του Μουσείου πρέπει να αναφέρονται ως:
Μονάδα Διατήρησης της Φύσης 2012 + (συνεχής ενημέρωση): Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου. Δημοσιευμένο στο www.naturemuseum.org.cy, (ημερομηνία άντλησης δεδομένων)   


 
 
Back to content | Back to main menu