Ενδημικά Φυτά της Κύπρου - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Ενδημικά Φυτά της Κύπρου

 
 

Τα ενδημικά taxa της Κύπρου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση (Απρίλιος 2012), ανέρχονται σε 144.


Σημειώστε ότι:

  • Ο κατάλογος των ενδημικών ειδών στηρίχτηκε στα:

      1. Meikle R. D., 1977. Flora of Cyprus, vol. 1. London: Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew.
      2. Meikle R. D., 1985. Flora of Cyprus, vol. 2. London: Bentham-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew.
      3. Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π. και Γεωργίου Κ. (επιμ.), 2007. Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

      4. Hand R. (ed.) 2000: Contributions to the flora of Cyprus I. Willdenowia 30: 53 65.
      5. Hand R. (ed.) 2001, 2009, 2011: Supplementary notes to the flora of Cyprus II, VI, VII. Willdenowia 31: 383
409, 39: 301 325, 41: 341 355.
      6. Brullo S., Pavone P. & Salmeri C., 1993. Three new species of Allium (Alliaceae) from Cyprus. Candollea 48: 279
290.
      7. Hadjikyriakou G., Hand R. & Mansion G., 2011. Arum cylindraceum subsp. pitsyllianum (Araceae), a New Taxon from Cyprus. Novon 21: 431
436.
      8. Hand R. & Hadjikyriakou G., 2009. Cynara makrisii (Asteraceae, Cardueae), a new artichoke species in Cyprus. Willdenowia 39: 77
81.
      9. Hadjikyriakou G. & Hand R., 2011. Teucrium salaminium Hadjik. & Hand (Lamiaceae, Teucrium sect. Polium), a new species from Cyprus. Candollea 66: 341
351.

  • Η ονοματολογία των taxa (συνώνυμα της ιστοσελίδας), καθώς και η συστηματική ταξινόμηση (ταξινόμηση σε γένος, είδος, υποείδος, ποικιλία) στηρίχθηκε στις εξής διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων:

      1. Euro+Med Plantbase the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity, available at: http://www.emplantbase.org/home.html
      2. The Plant List (2010). Version 1. Published on Interned: http://www.theplantlist.org

  • Η ονοματολογία των οικογενειών ακολουθεί το σύστημα του:

      1. THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP III, 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group Classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161: 106 121.

  • Τα είδη που σημειώνονται με αστερίσκο (*) περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ (18 συνολικά είδη).


Araceae

Arum cylindraceum subsp. pitsyllianum Hadjik., Hand & G.Mans
Arum sintenisii (Engl.) P.C.Boyce

Brassicaceae

Alyssum akamasicum Burtt
Alyssum chondrogynum Burtt
Alyssum troodi Boiss.
Arabis cypria Holmboe
Arabis kennedyae Meilke *
Arabis purpurea Sm.
Biscutella didyma subsp. dunensis Chrtek & B. Slavík
Brassica hilarionis Post *
Erysimum kykkoticum Hadjik. & Alziar
Maresia nana var. glabra (Meikle) Christodoulou & Hand
Noccaea cypria (Bornm.) F.K. Mey.

Cistaceae

Helianthemum obtusifolium Dunal

Araliaceae

Hedera pastuchovii subsp. cypria (McAll.) Hand

Apiaceae

Dichoropetalum kyriakae (Hadjik.&Alziar) Hand & Hadjik.
Bupleurum sintenisii Asch. & Urb. ex Huter
Ferulago cypria H. Wolff
Pimpinella cypria Boiss.

Campanulaceae

Campanula veneris
Carlstrom
Solenopsis antiphonitis Hadjik. & Hand 

Caprifoliaceae

Centranthus calcitrapa subsp. orbiculatus (Sm.) Meikle
Pterocephalus multiflorus Poech subsp. multiflorus
Pterocephalus multiflorus subsp. obtusifolius Holmboe
Scabiosa cyprica Post

Caryophyllaceae

Arenaria rhodia subsp. cypria (Holmboe) McNeill

Dianthus cyprius A.K.Jacks. & Turrill
Dianthus strictus subsp. troodi (Post) Greuter & Burdet

Minuartia subtilis subsp. filicaulis (H.Lindb) McNeill
Minuartia sintenisii (H.Lindb.) Rech.f.
Petrorhagia kennedyae (A.K.Jacks. & Turrill) P.W. Ball & Heywood
Saponaria cypria Boiss.
Silene fraudatrix Meikle 
Silene galataea Boiss.
Silene gemmata Meikle
Silene laevigata Sm.

Convolvulaceae

Convolvulus cyprius Boiss.

Crassulaceae

Rosularia pallidiflora
 (Holmboe) Meikle
Sedum cyprium 
A.K.Jacks. & Turrill
Sedum lampusae Boiss.
Sedum microstachyum (Kotschy) Boiss.
Sedum eriocarpum subsp. porphyreum (Kotschy) 't Hart

Hypericaceae

Hypericum repens Duby ex Nyman

Fabaceae

Astragalus cyprius 
Boiss.
Astragalus echinus var. chionistrae H. Lindb.

Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Meikle & Kirchhoff *
Astragalus suberosus var. hartmannii (Holmboe) Meikle
Genista fasselata subsp. crudelis (Meikle) Chrtek & B. Slavík
Hedysarum cyprium 
Boiss.
Onobrychis venosa Desv.
Trifolium campestre 
var. paphium (Meikle) Zohary
Trifolium angustifolium subsp. pamphylicum (Boiss. & Heldr.) Ponert

Orchidaceae

Ophrys argolica subsp. elegans (Renz) E. Nelson
Ophrys kotschyi H.Fleischm. & Soó *
Orchis troodi (Renz) P.Delforge

Orobanchaceae

Odontites linkii subsp. cyprius (Boiss.) Bolliger
Orobanche cypria Reut.
Orobanche zosimi (M. J. Y. Foley) Domina

Poaceae

Agrostis cypricola H.Lindb.
Arrhenatherum album subsp. cypricola H. Scholz
Bromus bidentatus Holmstr. & H. Scholz
Crypsis hadjikyriakou Raus & H.Scholz
Lindbergella sintenisii (H.Lindb.) Bor

Lythraceae

Lythrum hyssopifolia var. cyprium Hadjik. & Hand

Cyperaceae

Carex cyprica A.M. Molina, Acedo & Llamas
Carex troodi
Turrill

Cyperus cyprius Post *

Lamiaceae

Ballota integrifolia Benth.
Clinopodium troodi (Post) Govaerts subsp. troodi

Mentha longifolia subsp. cyprica (Heinr. Braun) Harley

Micromeria chionistrae Meikle
Nepeta italica subsp. troodi (Holmboe) A.L.Budantsev
Origanum cordifolium (Montbret & Aucher ex Benth.) Vogel
Phlomis brevibracteata Turrill *
Phlomis cypria Post subsp. cypria *
Phlomis cypria subsp. occidentalis (Meikle) Hand *
Salvia veneris Hedge *
Salvia willeana (Holmboe) Hedge
Scutellaria cypria Rech.f. subsp. cypria
Scutellaria cypria subsp. elatior (Meikle) Hand
Scutellaria sibthorpii (Benth.) Halácsy
Sideritis cypria Post *
Teucrium cyprium Boiss.
Teucrium divaricatum subsp. canescens (Celak.) Holmboe
Teucrium karpasiticum Hadjik. & Hand
Teucrium kyreniae (P.H.Davis) Hadjik. & Hand
Teucrium micropodioides Rouy
Teucrium salaminium Hadjik. & Hand
Thymus integer Griseb.

 

Plumbaginaceae

Limonium cyprium (Meikle) Hand & Buttler
Limonium mucronulatum (H.Lindb) Greuter & Burdet

Urticaceae

Urtica dioica subsp. cypria H.Lindb

Rubiaceae

Asperula cypria Ehrend.
Rubia laurae (Holmboe) Airy Shaw
Valantia hispida var. eburnea (Brullo) Hand

 
 
Back to content | Back to main menu