Διατήρηση - Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου

Search
Go to content

Main menu

Διατήρηση

 
 


Το συγκεκριμένο τμήμα του Εικονικού Μουσείου Βιοποικιλότητας της Κύπρου παρουσιάζει ένα μέρος των προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διατήρησης της βιοποικιλότητας της Κύπρου, ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από τέτοια θέματα και προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που αφορά στη διατήρηση ειδών χλωρίδας/πανίδας και τύπων οικοτόπων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν τύχει της πρέπουσας προβολής.

Το Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας της Κύπρου παρουσιάζει παρακάτω ορισμένα από τα έργα αυτά (παρατίθεται ο τίτλος του έργου και η ιστοσελίδα του αν υπάρχει), τα οποία υλοποίηθηκαν από διάφορους φορείς της Κύπρου ή του εξωτερικού. Στόχος μας αποτελεί η συγκέντρωση όλων των προσπαθειών που έγιναν ή γίνονται σε επίπεδο βιοποικιλότητας, διατήρησης, και ενημέρωσης με τη συγκατάθεση των αρμόδιων φορέων, με σκοπό την προβολή και ανάδειξή τους. Ο κατάλογος είναι δυναμικός και αναμένεται να ενημερώνεται συνεχώς με καινούρια προγράμματα που έρχονται στην ανίληψή μας.

 
 
Back to content | Back to main menu